Svařování metodou SAW

SAW svařování, nebo také automatické svařování pod tavidlem je vysoce efektivní a nejjakostnější metodou svařování kovů vůbec. Vyznačuje se minimálními emisemi škodlivin a UV zářením. Ve své podstatě se jedná o svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou. Elektroda je ve formě drátu navinutého na cívce a za pomoci elektromotorem poháněných kladek je posouvána do hořícího oblouku.

Zásadní rozdíl mezi metodami MIG/MAG a SAW je v ochranné svarové lázni před oxidací (přístupem vzduchu). U metod MIG/MAG je ochrana zajištěna ochranným plynem, kdežto u svařování tavidlem zajišťuje ochranu práškové tavidlo. Svarová lázeň je během svařování neustále zasypávána tavidlem, oblouk tedy není vůbec viditelný, je schován pod vrstvou tavidla a tím se stává minimálně škodlivým (emise, UV záření).

Hlavní výhody svařování pomoci automatického svařování pod tavidlem:

  • vysoká produktivita svařování,
  • vysoká čistota a kvalita svarů,
  • automatizovaný proces svařování,
  • možnost velkého průvaru do základního materiálu.
zadat poptávku