Svařování metodou MAG

MAG (z anglického Metal Active Gas) označuje poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu (narozdíl od metody svařování TIG, kdy se využívá ke svařování interní ochranný plyn). Aktivní plyn zamezuje přístupu vzduchu k roztavenému kovu a také zasahuje do chemických reakcí ve svarové lázni, podílí se tedy aktivně na procesech, které vznikají v roztaveném svarovém kovu.

Nejčastěji se využívají plyny:

  • CO2,
  • směs Argon + CO2,
  • směs Argon + O2,
  • vícesložkové směsi na bázi argonu.

Jaké materiály se svařují nejčastěji metodou MAG?

Metoda MAG se používá ke svařování nelegovaných, nízkolegovaných i vysokolegovaných ocelí a k navařování oceli.

Hlavní výhody MAG svařování:

  • vyšší rychlost svařování,
  • téměř bez rozstřiku,
  • vysoký odtavný výkon,
  • možnost automatizace v procesu svařování a s tím spojená vysoká produktivita
zadat poptávku