Svařování metodou MIG

Svařovací metoda MIG je v současné době jedna z nejrozšířenějších metod svařování na světě. Jedná se o svařování ochranným inertním plynem (narozdíl od metody MAG, kdy se využívá ochranný aktivní plyn), který zamezuje přístupu vzduchu k roztavenému svarovému kovu (svarové lázni). Princip spočívá v tom, že pomocí svářečky, která plynule posouvá svařovací drát přes svařovací hořák a pomocí elektrického oblouku, který vzniká při kontaktu drátu se svařencem se taví kov, následně tuhne a tvoří se svár.

Jaké kovy se svařují metodou MIG

Metoda MIG je vhodná na svařování mědi a jeho slitin (převážně poté bronzů), hliníku a jeho slitin či titanu, obecně se jedná o lehké svařitelné kovy, a to vše při použití inertního plynu.

Hlavní výhody MIG svařování:

  • vyšší rychlost svařování,
  • téměř bez rozstřiku,
  • vysoký odtavný výkon,
  • možnost automatizace v procesu svařování a s tím spojená vysoká produktivita.
zadat poptávku