Tvarové vypalování plazmou

14. prosince 2020
Tvarové vypalování plazmou má mnoho výhod – vysoká kvalita řezu, rychlost řezání, relativně nízké nároky na technické vybavení. A jako vše, i řezání plazmou se neustále vyvíjí a vylepšuje.

Velkou výhodou plazmy je možnost zpracovávat mnoho různých typů materiálů, jak kovů, tak i nekovových materiálů. Plazma nemá problémy ani s lakovanými povrchy, nebo s korozí a jinými povrchovými vadami a nečistotami.

Princip řezání plazmou

Slovo plazma má snad ještě u laické veřejnosti určitý nádech tajemna. Jde však o jednoduchý princip – přehřátý ionizovaný plyn. 

Nejprve se mezi řezaným materiálem a tryskou řezací hlavy vytvoří elektrický oblouk, jako při svařování. K tomu stačí dostatečně silné elektrické napětí. Následně se z tlakových lahví pustí plyn do ionizační komory, kde se díky oblouku ionizuje a zahřeje. Následně se tryskou pod tlakem a vysokou rychlostí žene ven proti řezanému materiálu.

Plazma má vysokou teplotu, která je ještě podporována oním elektrickým obloukem. Může dosahovat až 30 000 °C.

Důležitá je i vysoká rychlost tryskající plazmy – až 350 m/s, což je více než rychlost zvuku. 

Plazmu lze vytvořit z mnoha plynů – argon, dusík, vodík, kyslík a jejich směsi. V domácích podmínkách vyhovuje i stlačený vzduch pomocí kompresoru. Není pak nutné pořizovat si různé plynové tlakové lahve a řezání plazmou se stává ekonomicky velmi výhodným způsobem pálení a řezání materiálů.

Pro různé materiály se využívá různých plynů:

 • běžná ocel: kyslík, vzduch

 • vysokolegovaná a nástrojová ocel: argon/vodík, argon/vodík/dusík, argon/dusík, vzduch, dusík

 • lehké kovy: argon/vodík, vzduch

 • barevné kovy: argon/vodík

 • kompozitní materiály: argon/vodík, argon/vodík/dusík, vzduch, kyslík

Ačkoli vzduch není vždy nejlepší, je použitelný na téměř každý materiál. Jeho použití významně snižuje cenu pálení plazmou.

Představme si hlavní výhody plazmového řezání:

 • Vysoká rychlost řezání ve srovnání s acetyleno-kyslíkovým hořákem, zejména pro tenké a střední tloušťky materiálu.

 • Díky rychlosti řezání se snižuje množství tepla, které vnikne do materiálu. 

 • Lze zpracovávat všechny typy ocelí, kovů a velkého množství nekovových materiálů.

 • Materiál není nutno nijak povrchově upravovat – plazma si poradí i s velmi nekvalitním povrchem.

 • Vysoká kvalita řezu zejména v porovnání s řezáním plamenem.

Abychom byli poctiví, zmíníme i několik nevýhod:

 • Plazma tvoří větší úhel řezné hrany než kyslík. Horní hrana je na řezu tedy zaoblená více než u kyslíkového řezání.

 • Při řezání plazmou vznikají nebezpečné plyny a dým.

 • Vzniká vyšší hluk než u řezání kyslíkem.

 • Ačkoli provoz je levnější, pořizovací náklady na řezací stroj je vyšší.

V KT MetSteel máme s tvarovým řezáním pomocí plazmy letité a dobré zkušenosti. Máte-li pochybnost, jakou technologii zvolit pro výrobu svých obrobků a výpalků, kontaktujte nás. Rádi se vám budeme věnovat a poradíme tu nejlepší technologii.

ol "persistentWidget-footer".$lng name=>"footer_nav"}