Svařování CO2: Proč je stále tak populární?

16. prosince 2021
Když se řekne svařování, většině alespoň trochu znalých se nejspíše v první moment vybaví svařování CO2. Jde o trochu nepřesný název. Tomuto typu svařování totiž souhrnně říkáme svařování v ochranné atmosféře a společně s plamenným svařováním patří mezi vůbec nejrozšířenější metody.

Svařování v ochranné atmosféře odborně označujeme zkratkami MIG/MAG, které zastřešují několik variant svařování v plynovém vaku. Svařování MIG/MAG vzniklo primárně k použití pro hliník a hořčík. Moderní metody však umožňují svařovat s CO2 také některé druhy oceli. Díky tomu se dnes s CO2 svařováním setkáme při výrobě konstrukcí, strojů – například automobilů nebo třeba tlakových nádob.

Svařování CO2 řadíme do větší skupiny, kterou můžeme označit pojmem obloukové svařování. Dochází zde k hoření elektrického oblouku mezi svařovaným materiálem a přídavným materiálem, který v tomto případě tvoří drát odvíjený od cívky. Přídavný materiál je pak obalen ochranným plynem, který chrání svarovou lázeň. Plyn u tohoto typu svařování tvoří ochranný vak, který zabraňuje kontaktu se vzdušným kyslíkem.

Pojmy MIG a MAG můžeme dále rozdělit. Zatímco pod zkratkou MIG se skrývá způsob svařování v atmosféře inertního plynu, jako například helium nebo argon, MAG označuje svařování v aktivním plynu, kterým je nejčastěji právě CO2.

Svařování CO2 má své výhody i nevýhody

Mezi výhody svařování v ochranné plynové atmosféře patří menší nároky na zručnost svářeče. Ten samozřejmě musí disponovat potřebným umem. Ve srovnání s ostatními druhy svařování však nároky na zkušenost svářeče nejsou tak vysoké. Svařování usnadňuje například podávání drátu, který tak do svařovací lázně proudí v ideálním množství. Svařování v ochranné plynové atmosféře umožňuje poměrně rychlou a efektivní práci. Další výhodou může být také menší deformace po svařování.

Mezi nevýhody svařování CO2 patří samozřejmě přístup k ochrannému plynu. Proto je nutné zajistit si pro svařování tlakovou lahev s CO2. Příslušné svařovací stroje jsou také o poměrně náročné na obsluhu a údržbu. Jejich pořizovací cena je navíc vyšší. Přesto je však obloukové svařování s použitím CO2 stále populární především v menších provozech či v domácích dílnách. Oxid uhličitý boduje především svou dostupností a cenou. Co se týče svařovacích vlastností, překonává jej například argon, se kterým se můžeme setkat ve větších a automatizovanějších provozech.

Vzhledem k tomu, že množství drátu odvíjeného z cívky reguluje svářeč, označujeme tento typ svařování jako poloautomatický. Jde o nejčastější formu svařování v ochranném plynu, se kterou se můžeme setkat. MIG/MAG svařování umožňuje práci ve všech polohách při udržení kvality sváru. Je také možné jej robotizovat a automatizovat. Právě proto je tato metoda hojně rozšířena ve strojírenství.

Rádi vám poskytneme kompletní služby v oblasti svařování, bližší informace zde.

ol "persistentWidget-footer".$lng name=>"footer_nav"}