Řezání kyslíkem

Řezání kovu kyslíkem je hospodárný a rychlý způsob dělení materiálu. Využívá se především k řezání (pálení) tlustých plechů, či jiných tlustých kovových materiálů. Kyslíkové pálení je spjato hlavně s autogenním řezáním kovového materiálu.

Princip řezání kyslíkem

Podstatou při řezání kyslíkem je ohřátí kovu na teplotu spalování a jeho následné spálení v proudu kyslíku. Spalováním se uvolňuje teplo a předehřívá tak další místo pro řez. K ohřátí kovu používáme kyslíko-acetylenový plamen. Řezy jsou úzké a řezné plochy zůstávají hladké.

Jaký materiál řežeme kyslíkem?

Kyslíkem lze řezat především nelegované a nízkolegované oceli, kde použitelnost závisí především na chemickém složení, zejména potom na obsahu uhlíku. Velkou výhodou je možnost řezat materiál velkých tlouštěk.

zadat poptávku