Co je CNC obrábění a jakou roli hraje v moderní výrobě?

9. srpna 2022
CNC obrábění hraje v rozvíjejícím se světě moderní výroby zásadní roli. Ale co je to vlastně CNC? Jakou roli hraje ve výrobním průmyslu?

Co je CNC?

CNC je zkratka pro Computerized Numerical Control (počítačem řízený stroj). Jedná se o počítačem řízený výrobní proces, při kterém předem zhotovený program řídí pohyb výrobního zařízení. CNC obrábění řídí řadu složitých strojů, jako jsou brusky, soustruhy, frézky aj., které se používají k řezání, tvarování a vytváření různých dílů a prototypů. Operátoři CNC tak mohou vzít různé polotovary a vytvořit z něj kritickou součást letadla nebo automobilu, které jsou náročné na vysokou přesnost dosahující až 0,001mm

Co je CNC stroj?

Stroje s číslicovým řízením jsou automatizované stroje, které jsou řízeny počítači provádějícími předem naprogramované sekvence řízených příkazů. Stroje CNC jsou v podstatě opakem klasických zařízení, která se ovládají ručně a není u nich kladen důraz na vysokou přesnost či kvantitu.


Mechanické rozměry dílů jsou definovány pomocí softwaru pro počítačem podporované navrhování (CAD) a poté převedeny do výrobních směrnic pomocí softwaru pro počítačem podporovanou výrobu (CAM). Proto je důležité, aby v oboru pracovali zkušení CNC obráběči a programátoři, kteří tyto špičkové stroje obsluhují.

CNC obrábění

CNC obrábění je neodmyslitelnou součástí zpracování kovů, plastů a dalších možných materiálů, které u nás najdete. Naše společnost disponuje kvalitními stroji a obsluhou, která je sama otestována několikaletou praxí. Měřidla, která naše pracovníci používají prochází pravidelnou kontrolou a kalibrací na základě kterých můžeme stanovit výsledný měřící protokol. Na námi nabízené služby v oblasti CNC obrábění se můžete podívat zde.

ol "persistentWidget-footer".$lng name=>"footer_nav"}